• IMG20170905084433
 • IMG20170905081653
 • IMG20170905082644
 • IMG20170905083726
 • IMG2017090508373684
 • IMG20170905084003
 • IMG20170905085349
 • IMG20170905083747
 • IMG20170905083820
 • IMG20171119080321
 • IMG2018011208293160
 • IMG20180112083715
 • IMG20180112082937
 • IMG20180112084854
 • IMG20180112083730
 • IMG20180112102547
 • IMG20180112085448
 • IMG20180112102512
 • IMG20180128081414
 • IMG20180112103701
 • IMG20180208151710
 • IMG20180208151739
 • IMG20180225084428
 • IMG20180225084757
 • IMG2018012808133028
 • IMG2018022510494270
 • IMG20180225104947
 • IMG20180225105813
 • IMG2018032614093679
 • IMG2018030718060889
 • IMG2018032614245549
 • IMG2018022511383540
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Ngày 16 tháng 6 năm 2018 nhà trương long trong tổ chức câu lạc bộ Tiếng Anh và ...
Trong năm học 2017 – 2018 nhà trường đã tổ chức các câu lạc bộ cho học sinh. Một trong những hoạt động đổi mới sáng tạo mang lại hiệu quả cao, hỗ trợ đắc lực cho việc nâng cao năng lực Tiếng Anh và thể lực cho hoc sinh đó là tổ chức các hình thức Câu lạc bộ, các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa theo hình thức: Học vui – Vui học. Mô hình này nhằm ...
> Xem chi tiết